ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2557 รายการ ละคร ย้อนหลัง จะย้ายไปอัพเดท ที่ Video.Onlinethailand.net

ละครย้อนหลัง


[ช่อง 7] ละคร เจ้าสาวสลาตัน

[ช่อง 3] ละคร ลูกทาส

[ช่อง 7] ละคร หางเครื่อง

[ช่อง 3]  ละคร อย่าลืมฉัน

[ช่อง 7] ละคร กุหลาบร้ายของนายตะวัน

[ช่อง 3]  ละคร พ่อไก่แจ้

[ช่อง 5] ละคร คุ้มนางครวญ

[ช่อง 5] ละคร อีสา รวีช่วงโชติ

ละคร พรมแดนหัวใจ ตอนจบ [ตอนที่ 18] 6 ก.พ. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ ตอนจบ [ตอนที่ 18] 6 ก.พ. 57 ดู 646 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 17] 5 ก.พ. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 17] 5 ก.พ. 57 ดู 159 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 16] 30 ม.ค. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 16] 30 ม.ค. 57 ดู 297 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 15] 29 ม.ค. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 15] 29 ม.ค. 57 ดู 307 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 14] 23 ม.ค. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 14] 23 ม.ค. 57 ดู 349 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 13] 22 ม.ค. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 13] 22 ม.ค. 57 ดู 705 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 12] 16 ม.ค. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 12] 16 ม.ค. 57 ดู 274 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 11] 15 ม.ค. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 11] 15 ม.ค. 57 ดู 286 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 10] 9 ม.ค. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 10] 9 ม.ค. 57 ดู 267 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 9] 8 ม.ค. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 9] 8 ม.ค. 57 ดู 225 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 8] 2 ม.ค. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 8] 2 ม.ค. 57 ดู 397 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 7] 1 ม.ค. 57

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 7] 1 ม.ค. 57 ดู 317 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 6] 26 ธ.ค. 56

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 6] 26 ธ.ค. 56 ดู 243 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 5] 25 ธ.ค. 56

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 5] 25 ธ.ค. 56 ดู 299 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 4] 19 ธ.ค. 56

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 4] 19 ธ.ค. 56 ดู 518 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 3] 18 ธ.ค. 56

ละคร พรมแดนหัวใจ [ตอนที่ 3] 18 ธ.ค. 56 ดู 549 ครั้ง

คะแนน: 1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว Loading ... Loading ...

เรื่องย่อละคร “พรมแดนหัวใจ” บทประพันธ์ : รจเรจ บทโทรทัศน์ : ดลกมล คนหลังม่าน กำกับการแสดง : ธีระศักดิ์ พรหมเงิน แนวละคร : โรแมนติก-ดราม่า ผลิต : บริษัท มุมใหม่ จำกัด โดยผู้จัด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน วันเวลา ออกอากาศ : พุธ -พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี