รายการ Take Me Out Thailand ย้อนหลัง Archive

 • รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 16 มีนาคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 16 มีนาคม 2556...

  เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 16 มีนาคม 2556 [ย้อนหลัง]

  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 16 มีนาคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 16 มีนาคม 2556...

  Continue Reading...

 • รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 9 มีนาคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 9 มีนาคม 2556...

  เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 9 มีนาคม 2556 [ย้อนหลัง]

  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 9 มีนาคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 9 มีนาคม 2556...

  Continue Reading...

 • รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 2 มีนาคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 2 มีนาคม 2556...

  เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 2 มีนาคม 2556 [ย้อนหลัง]

  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 2 มีนาคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 2 มีนาคม 2556...

  Continue Reading...

 • รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 23 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 23กุมภาพันธ์ 2556...

  เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 23 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง]

  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 23 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 23กุมภาพันธ์ 2556...

  Continue Reading...

 • รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 16 กุมภาพันธ์...

  เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง]

  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 16 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 16 กุมภาพันธ์...

  Continue Reading...

 • รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 9 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 9 กุมภาพันธ์...

  เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 9 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง]

  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 9 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 9 กุมภาพันธ์...

  Continue Reading...

 • รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 2 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 2 กุมภาพันธ์ 2556...

  เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 2 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง]

  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 2 กุมภาพันธ์ 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 2 กุมภาพันธ์ 2556...

  Continue Reading...

 • รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 19 มกราคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 19...

  เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 26 มกราคม 2556 [ย้อนหลัง]

  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 19 มกราคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 19...

  Continue Reading...

 • รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 19 มกราคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 19...

  เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 19 มกราคม 2556 [ย้อนหลัง]

  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น       1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 19 มกราคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 19...

  Continue Reading...

 • รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น     1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 12 มกราคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 12 มกราคม...

  เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 12 มกราคม 2556 [ย้อนหลัง]

  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ พิธีกร: กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ,น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ออกอากาศ: วันเสาร์ ผู้ผลิตรายการ: บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ ถูกชะตา ท้าหัวใจ รายการเกมส์โชว์วาไรตี้ สำหรับ หนุ่มสาวที่โสดเท่านั้น     1/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 12 มกราคม 2556 [ย้อนหลัง] 2/4 เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ 12 มกราคม...

  Continue Reading...